Voorjaarsrit met bezoek aan Corpus

Hartpatiënten
Zondag 25 mei was voor de Mascotte een gedenkwaardige dag. Niet zozeer vanwege de grote opkomst van leden met hun mooie voertuigen of vanwege het bezoek aan de indrukwekkende attractie "Corpus", maar vooral vanwege het enthousiasme van de hartpatiëntjes die door een plezierige samenwerking met de Nederlandse Hartstichting de dag van hun leven met ons beleefden.Aangeboren hartafwijking
De ochtend begon bij Corpus_met de ontvangst van ± 70-80 kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar met een aangeboren hartafwijking. Uit gesprekken met enkele kinderen en hun ouders bleek dat veelal sprake was van een korte levensverwachting van soms maar zes weken ofschoon dat aan het uiterlijk en de uitstraling dikwijls niet te merken viel. Dergelijke boodschappen hadden sommige ouders voor en na ingrijpende operaties vaak meerdere malen moeten verwerken. Hoe dan ook, deze dag was voor de betrokkenen op uitnodiging van De Nederlandse Hartstichting een plezierig evenement om mee te maken. Vanaf rond 10:00 uur arriveerden zo'n 98 Rolls-Royce en Bentley automobielen, die door aanwezige vrijwilligers van de Hartstichting een parkeerplaats op het terrein van Corpus_kregen toegewezen. Na de koffie met gebak werd in groepjes een verkorte tocht door het virtuele inwendige van het menselijk lichaam gemaakt.

Tegen 12:00 uur werd het tijd om de kinderen en hun begeleiders over de auto's te verdelen. Dat was niet ingewikkeld want bij binnenkomst had iedere Rolls-Royce of Bentley een groot plakkaat van de Hartstichting ontvangen met daarop een nummer. De kinderen hoefden alleen de wagen met hun persoonlijke nummer uit te zoeken.

Motoragenten
Onder begeleiding van wel 10 motoragenten en verkeersregelaars vertrok de stoet in een lange kolonne van Oegstgeest naar Leiden. Het feit dat het overige verkeer op diverse kruisingen stilgelegd werd zodat inderdaad een lang aaneengesloten lint van statige automobielen voor veel bekijks langs de weg zorgde, was een bijzondere belevenis, evenals het toegestane door rood stoplicht rijden. Na een mooie tocht langs de gracht om de oude binnenstad heen kwam men aan bij de vestiging van Sligro alwaar een compleet fanfarecorps voor de nodige muzikale omlijsting zorgde. Het regenen was inmiddels opgehouden en voor alle deelnemers en betrokkenen (herkenbaar aan een opgespelde button van de Hartstichting) stond een fantastisch warm en koud buffet klaar onder de diverse partytenten buiten.

Burgemeester
Ook hier waren er korte toespraken van onder meer de burgemeester en de directeur van de Hartstichting. Na een aangenaam verpozen vertrok de stoet voor een tweede tocht in de richting van Noordwijk. Na een enigszins langdurige rit, door de lengte van de kolonne bijzondere auto's en het verkeersregelswerk van de motoragenten langs het lint van waarschijnlijk wel 3 kilometer lang, lag het tempo lager, kwam men tegen vieren aan bij het door hekken en camera's beveiligde terrein van het ruimtevaart centrum ESTEC. Na een drankje kon men op aanschouwelijke wijze de historie van de ruimtevaart bekijken. Na een welkomstwoord deed het onze voorzitter genoegen om een cheque van ? 1.000 aan de Hartstichting uit te reiken.

Buffet
Vervolgens stond er een warm buffet klaar om ervoor te zorgen dat niemand met een hongerig gevoel naar huis hoefde te gaan. Deze charitatieve dag was voor de patientjes en voor ons misschien best wel een lange dag: zo omstreeks 19:30 uur kon men menige Rolls-Royce en Bentley het terrein zien verlaten; ditmaal zonder de zo perfect geregelde politiebegeleiding.

Tekst: Hans Loor
Foto's: Bim Schuurmans


The Rolls-Royce that failed to proceed... Met dank aan Brabo die weer eens te hulp moest schieten:Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart