Auto verzekeren


Mascotteverzekering
De Vereniging van Rolls-Royce en Bentley liefhebbers De Mascotte heeft in een mede clublid een autoverzekeraar gevonden, te weten Kuiper Verzekeringen in Heerenveen. De voordelen van deze verzekering zijn evident. Zo lang iemand lid is van De Mascotte kan van de volgende voordelen geprofiteerd worden:

-  Voor deze verzekering geldt geen dagwaarderegeling, maar een vaste waardebepaling gedurende de looptijd van het taxatierapport, zoals is bedoeld in artikel 7:960 BW.
-  In verhouding tot de standaardvoorwaarden geldt voor deze verzekering een lager eigen risico per gebeurtenis voor cascoschade.
-  In verhouding tot de standaardtarieven is een aanzienlijk lagere premie verschuldigd.
-  Er vindt geen premie-indexering plaats gedurende de termijn van de verbintenis, met uitzondering van het w.a.-gedeelte.
-  Thuisbrengservice in geval van schade in binnen- en buitenland is meeverzekerd. 

Dit bedrijf adverteert natuurlijk ook in ons clubboekje.

Let op: bij een landelijke lock down als gevolg van het Corona virus geldt een aangepaste procedure voor het uitvoeren van de clubtaxaties. Klik hier voor meer details. Nieuw en oud zijn te verzekeren bij Kuiper.

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart