Ereleden en leden van verdienste


De vereniging kent naast "gewone leden" en "donateurs" ook "ereleden" en "leden van verdienste".
Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging of haar doel uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
Leden van verdienste zijn zij, die zich voor de vereniging of haar doel verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
De voordracht van ereleden en leden van verdienste geschiedt door het bestuur dan wel door tenminste tien stemgerechtigde leden. Ereleden en Leden van verdienste worden voor het leven benoemd.       
Wouter Schuurmans
erelid
     
Erelid Marinus Rijkers    
Jan A. Wagemaker
erelid sinds 1998
erevoorzitter sinds 2013 
Marinus Rijkers
erelid sinds 2009
 
   
     
Erelid Hans Porrio Lid van verdienste Rob Wilde  
Hans Porrio
erelid sinds 2009

 
Rob Wilde
erelid sinds 2015
lid van verdienste sinds 2009
 
 
Lid van verdienste Roel Zaadnoordijk Lid van verdienste Gerard Gaanderse  
Roel Zaadnoordijk
lid van verdienste sinds 2009
Gerard Gaanderse
lid van verdienste sinds 2011
 
     
   
Rob van den Beld
lid van verdienste sinds 2016
Frans Janssen
lid van verdienste
 
Teun Prins
lid van verdienste
   

Bekijk alle evenementen op de kaart