Ereleden en leden van verdienste


De vereniging kent naast "gewone leden" en "donateurs" ook "ereleden" en "leden van verdienste".
Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging of haar doel uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
Leden van verdienste zijn zij, die zich voor de vereniging of haar doel verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
De voordracht van ereleden en leden van verdienste geschiedt door het bestuur dan wel door tenminste tien stemgerechtigde leden. Ereleden en Leden van verdienste worden voor het leven benoemd. 

   
Jan A. Wagemaker
erelid sinds 1998
erevoorzitter sinds 2013 

 
   
     

   
Marinus Rijkers
erelid sinds 2009
   
     
   
Hans Porrio
erelid sinds 2009
   
     
   
Rob Wilde
lid van verdienste sinds 2009
erelid sinds 2015
   
     
   
Roel Zaadnoordijk
lid van verdienste sinds 2009
   
     
   
Gerard Gaanderse
lid van verdienste sinds 2011
   
     
   
Rob van den Beld
lid van verdienste sinds 2016
   
     
   
Wouter Schuurmans
erelid sinds 2018
   
     
   
Teun Prins
lid van verdienste sinds 2018
erelid sinds 2020
   
     
   
Frans Janssen
lid van verdienste sinds 2018
erelid sinds 2019
   
     
   
Marius Krijgsman
lid van verdienste sinds 2019
   
     
   
Ria Janssen
erelid sinds 2020
   
     
   
Wietze Bakker
erelid sinds 2020
   


Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart