Ereleden en leden van verdienste


De vereniging kent naast "gewone leden" en "donateurs" ook "ereleden" en "leden van verdienste".
Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging of haar doel uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
Leden van verdienste zijn zij, die zich voor de vereniging of haar doel verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
De voordracht van ereleden en leden van verdienste geschiedt door het bestuur dan wel door tenminste tien stemgerechtigde leden. Ereleden en Leden van verdienste worden voor het leven benoemd.   
Jan A. Wagemaker
erelid sinds 1998
erevoorzitter sinds 2013 
Marinus Rijkers
erelid sinds 2009
 
   
     
 
Hans Porrio
erelid sinds 2009
 
Rob Wilde
erelid sinds 2015
lid van verdienste sinds 2009
 
     
   
Wouter Schuurmans
erelid sinds 2018
   
     
 
Roel Zaadnoordijk
lid van verdienste sinds 2009
Gerard Gaanderse
lid van verdienste sinds 2011
 
     
   
Rob van den Beld
lid van verdienste sinds 2016
   
     
 
Teun Prins
lid van verdienste sinds 2018
Frans Janssen
lid van verdienste sinds 2018
 
     
     


Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart