Het clubboekje

 

  Al vanaf het eerste verenigingsjaar heeft De Mascotte aan haar leden een clubblad aangeboden. Aanvankelijk bestond dat uit enkele samengevouwen A4-tjes, maar naarmate de vereniging groter en professioneler werd, is ook het clubblad mee doorgegroeid.
Vandaag de dag spreken we daarom liever over het clubboekje: vier maal per jaar verschijnt dit cluborgaan; normaliter beslaat elk nummer ongeveer 160 pagina’s in A5-formaat, professioneel gedrukt en afgewerkt, rijk voorzien van afbeeldingen in kleur. Er is steeds een royaal aanbod van bijdragen voor het boekje, geschreven door enkele vaste schrijvers, de redactie, maar ook de clubleden sturen vaak artikelen in ter plaatsing. Dit kan eenvoudig door een artikel aan te leveren bij de redactie (zie hieronder).
De inhoud van het clubboekje bestaat steeds uit een aantal clubaangelegenheden (woordje van de voorzitter, woordje van de secretaris, aankondigingen van evenementen, ledennieuws en dergelijke), verslagen van clubevenementen, nieuws van Rolls-Royce en Bentley, een technisch achtergrondartikel en een aantal ledenadvertenties. De aangeboden advertenties worden op deze website en in het clubboekje geplaatst.
De clubboekjes kunt u vinden op de pagina ‘bibliotheek’, maar u dient daarvoor wel eerst ingelogd te zijn!

Vaste medewerkers 'De Mascotte'

Hoofdredacteur: Jan-Pieter Drost 
e-mail redactie@demascotte.nl

Vaste auteurs: Marinus Rijkers, Roel Zaadnoordijk

Correctoren: Hetty van der Kwast, Herman Snelder

Grafische verzorging: Frans Janssen

Webmaster: Marius Krijgsman
e-mail webmaster@demascotte.nl

Contentbeheerder advertenties: Marius Krijgsman
e-mail advertenties@demascotte.nl

Contentbeheerder evenementverslagen: Marius Krijgsman
e-mail evenementverslagen@demascotte.nl

 Boven vlnr: Rob Wilde, Roel Zaadnoordijk, Marius Krijgsman
Onder vlnr: Hetty van der Kwast, Herman Snelder, Marinus Rijkers, Frans Janssen, Jan-Pieter Drost

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart