Statuten, Huishoudelijk Reglement en Spelregels Koffie & KletsDe onderstaande Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn nog in concept, ze kunnen pas op de komende Algemene Ledenvergadering van januari 2019 vastgesteld worden.
Als u onderstaande documenten aanklikt, worden ze in PDF-formaat geopend.

Statuten van De Mascotte. Huishoudelijk reglement De Mascotte. Huishoudelijk reglement De Mascotte.
 
Statuten
ontwerpakte
--------
Overzicht
voorgestelde wijzigingen

--------
Huishoudelijk Reglement
ontwerpakte
-----------------------

De onderstaande Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van januari 2006. De Spelregels Koffie & Klets zijn door het bestuur in overleg met de regiobegeleiders vastgesteld en goedgekeurd in november 2014. Als u onderstaande documenten aanklikt, worden ze in PDF-formaat geopend.

Statuten van De Mascotte.   Huishoudelijk reglement De Mascotte.   Huishoudelijk reglement De Mascotte.
 
Statuten
--------
  Huishoudelijk Reglement
-----------------------
  Spelregels Koffie & Klets
-----------------------Een Bentley Arnage in Volendam bij de lokatie waar de ALV werd gehouden.

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart