Statuten en Huishoudelijk Reglement


De onderstaande Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering 2019.  

Statuten van De Mascotte. Huishoudelijk reglement De Mascotte.    
 
Statuten Huishoudelijk Reglement    Alternatief vervoer bij de lokatie waar de ALV 2019 werd gehouden.

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart