Vergadering van Regioleiders

 
 
Zaterdag 6 oktober zijn de Regioleiders weer bijeengekomen onder voorzitterschap van ons club- en bestuurslid Pieter Schemmekes.
Vooruitzien kan haast nooit zonder achterom te kijken.
Achterom kijken betekende nu alleen hoe kunnen we het met z’n allen in de diverse regio’s in 2018-2019 nog beter doen!
De plannen voor dat jaar worden al weer voorbereid en binnenkort kunt u hier op de website e.e.a. lezen en uw agenda bijwerken.
De wijzigingen in de samenstelling van het Regio-team zullen tijdens de algemene ledenvergadering in januari bekend worden gemaakt.
De voorzitter bedankte zijn medewerkers nu al voor hun hulp in het afgelopen jaar en voor de nieuwe activiteiten bij voorbaat.
Het was een goede vergadering.

Verslag en foto’s: Wietze Bakker.
Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart