Regio Zuid-Oost, Milsbeek

Koffie & kletsbijeenkomst Zuid-Oost drukker dan ooit!
De koffie & kletsbijeenkomsten van de regio Zuid-Oost blijken in een echte behoefte te voorzien. Ze worden dan ook traditioneel altijd al heel goed bezocht. Ook de bijeenkomst van afgelopen 20 februari in Milsbeek maakte daarop geen uitzondering.
Het is iedere keer weer een verrassing te zien waar de regioleiders ons ditmaal weer uitgenodigd hebben. Er wordt steeds weer een nieuwe locatie gevonden, en vrijwel altijd is die plek een ontdekking. Zaten we vorig jaar op een uiterst romantisch plekje aan de Maas, ditmaal was restaurant La Casquette in Milsbeek onze ontmoetingsplek.Het zou mogelijk zo kunnen zijn dat u even vergeten bent waar Milsbeek ook alweer precies ligt: u vindt het een eindje ten zuiden van Nijmegen, langs de oude rijksweg van Nijmegen naar Gennep, met aan de linkerkant de Duitse grens en aan de rechterkant de Maas. Een heel mooi bosrijk gebied, glooiend en ongerept; als ik me mijn vroegere aardrijkskundelessen goed herinner is het gebied een eindafzetting van de eervorige ijstijd. De motorrijders in ons gezelschap kennen het gebied natuurlijk van de Zevenheuvelenweg, voor hen eigenlijk de Zevenhemelseweg.Er waren maar liefst 70 mensen afgekomen op de koffie & kletsmiddag, het merendeel leden van de Mascotte en een enkele introducé. Eigenlijk hoefde er niets centraal georganiseerd te worden: het was vanaf het begin een levendige kletsmiddag waar ieder moment een lachsalvo uit een of andere hoek opdaverde. Een van de aanwezigen informeerde spottend of het eigenlijk geen verkapte jaarvergadering was met zoveel deelnemers. Ik kan me inderdaad voorstellen dat er autoclubs zijn die met een aantal van 70 aanwezigen een zeer geslaagde jaarvergadering houden. Misschien zelfs wel autoclubs van merken die ons nogal na aan het hart liggen?!


Er hadden zich ook enkele nieuwe leden aangemeld voor deze koffie & klets. Zo'n grote groep onbekenden met zo'n eigen groepssfeer is voor de nieuwe leden natuurlijk best wat bedreigend en vreemd. Gelukkig had het bestuur bijtijds in de gaten dat de nieuwe leden wat verbaasd en verdwaasd rond zaten te kijken. Het was een genoegen te zien dat zij aan het eind van de middag zo betrokken waren geraakt bij de verhalen van de medeclubleden dat ze slechts met veel moeite huiswaarts wilden keren. Overigens moet dat wel een punt van aandacht zijn van het bestuur: zorg dat de nieuwe leden bij de eerste ontmoetingen worden geïntroduceerd en zo snel mogelijk hun plaats in de vereniging vinden.


Gelukkig maar dat er niet zoveel georganiseerd hoefde te worden. Niet dat Rob vd Beld dat niet gekund zou hebben, maar de geluidsinstallatie liet niet toe de twee zaaldelen tegelijkertijd toe te spreken, waardoor instructies niet makkelijk waren door te geven. Misschien had de installatie wat moeite om boven de levendige gesprekken uit te komen. Wat lijkt het toch altijd weer een ongelooflijk probleem om een goed werkend geluidssysteem in een zaal of restaurant te realiseren, zonder ploffende bassen, zonder brom, zonder rondzingen.


Noël Dinjens kwam met het voorstel om bij Koos Braam in Veldhoven enkele techniekmiddagen op te zetten, waarbij sleutelende leden hun eigen technische ervaringen zullen kunnen uitwisselen. Het idee is dan om op een middag een bepaald type auto te agenderen; de eigenaren van een dergelijk voertuig kunnen dan hun problemen aan medeleden voorleggen of oplossingen aandragen. Koos Braam heeft twee bruggen beschikbaar, waardoor de gesprekken over de autotechniek ongetwijfeld duidelijker zullen worden. Gezien de gretigheid waarmee Shadowtypes (T1-types) in ingewikkelde storingen vervallen, lijkt die auto een goed uitgangspunt om mee te beginnen. De Mascotteleden Zuid-Oost zullen hier te zijner tijd over geïnformeerd worden.


Al met al heeft Zuid-Oost weer een heel geslaagde middag beleefd, waarop als vanzelf nieuwe initiatieven kwamen bovendrijven. Een verdiend compliment voor Rob vd Beld, René de Hoog en Geert Zetsen!


Tekst: Frans Janssen
Foto's: Rob van den Beld, Wietze Bakker.
 

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart