Onze landelijke Picknick

 
Het was weer de maand van onze jaarlijkse clubpicknick.
 
De leden zijn de afgelopen jaren nogal verrast door het bestuur wat betreft de plaats en de verdere activiteiten rond de picknick. 
Denk maar even aan de massale opkomst voor de bijeenkomst in de tuin van (het voormalig paleis) Soestdijk een paar jaar geleden.
 
Dit jaar heeft ons bestuurslid John Snijders zich ingezet om er een happening van te maken in de tuin van “het paleis” van keizer Wilhelm in Doorn, nu ingericht als Museum Huis Doorn.
 
Met ruim 50 mooie auto’s werd de voortuin van Huis Doorn opgevuld rond het middenterrein.
 
In de Orangerie van Huis Doorn werd iedere clubbezoeker een kop koffie/thee met een stukje gebak aangeboden door De Mascotte, daartoe uitgenodigd door Gery en Lies.
De heer Snijders verwelkomde iedereen en vertelde wat de mogelijkheden waren.
 
Deze picknick mag wel een bijzondere picknick worden genoemd want er was een samenwerking gezocht met de vereniging “De Stichtse Aanspanning Doorn”.
Een vereniging die, zij het op een apart veld van Huis Doorn, een prachtige verzameling koetsjes, een enkele sjees en ander rijdend schoons, maar ook nog een uitgelezen selectie schitterende paarden bijeen had gebracht.
 
Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was dat én de auto’s én de aanspanningen gezamenlijk een afzonderlijke route zouden rijden onder het motto “De 53Kastelentocht”, is dat, zoals werd medegedeeld door de organisatoren, door de Rolls-Royce’s en Bentley’s niet gedaan uit veiligheidsoverwegingen.
Een auto stuur je en je kunt een rem gebruiken, een paard leid je en heeft een eigen wil.
 
Een besluit wat sommige clubleden wel betreurden.
 
Over en weer hebben deelnemers en bezoekers elkaars “schoonheden” kunnen bewonderen.
Omdat de mogelijkheid bestond ook een bezoek te brengen aan het museum, is daar door veel leden gebruik van gemaakt.
 
Zoals gebruikelijk zal het bestuur, eventueel met suggesties van leden/bezoekers, deze dag evalueren om altijd weer te trachten ons een volgend jaar nog beter te presenteren.
 
De voorzitter heeft in zijn slotwoord het bestuur van de Stichtse Aanspanning bedankt voor de samenwerking en alle mogelijkheden open gelaten.


 
Verslag en foto’s: Wietze Bakker. 

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart