Koffie & Klets in Strijensas, regio Zuidwest, 12 juli 2020

 
De naam Strijensas zal bij de meeste Mascotteleden geen belletje doen rinkelen. Het plaatsje in de gemeente Hoeksche Waard heeft dan ook niet meer dan 400 inwoners, maar het kan wel bogen op een lange historie. Strijensas ontstond als gevolg van de rampzalige Elisabethsvloed van 1421, dus nog vóórdat Amerika ontdekt werd. Door de Elisabethsvloed ontstond het Hollands Diep en Striensche Sas kwam aan de noordzijde van dit brede water te liggen. Enkele eeuwen later zou deze plaats uitgroeien tot de ideale locatie voor een Mascotte-evenement. De regiobegeleiders Elly van Wingerden en Henk Engelsman hadden dan ook een juiste keuze gemaakt door dit plekje te kiezen.
Dat de evenementen van de regio Zuidwest zich meestal afspelen in de buurt van havens en watersportlocaties, zal geen verwondering wekken. De regio wordt immers voor het grootste deel gevormd door de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, waardoor het al vrijwel onmogelijk is om een plek te vinden die niet direct aan het water is gelegen. Het wordt daarbij een lastige klus om een K&K te organiseren op een verrassende, nieuwe plaats die voor de meeste Mascotteleden volkomen onbekend zal zijn. 


 
Er blijken toch Mascotteleden te bestaan die naast hun auto nog tijd overhouden om met hun boot het water op te gaan en daar van hun tweede hobby te genieten. Het wordt natuurlijk helemaal uniek als dergelijke clubleden erin slagen de twee liefhebberijen te combineren en met het bootje de clubevenementen te bezoeken. Met deze K&K zagen wij hiervan een sympathiek voorbeeld: Frederieke en Emiel Koole waren met hun motorbootje uit het Zeeuwse Achthuizen aan komen varen in Srijensas. En zoals veel clubleden hun Bentley of hun Rolls-Royce aan de medeleden lieten zien, zo bood Emiel ons een blik op de boot waarmee hij en Frederieke naar de bijeenkomst waren gekomen. 
Voor de 53 aanwezige Mascotteleden was het een feest om elkaar na de lange corona-stilte weer te ontmoeten. De gunstige weersomstandigheden lokten alle Mascotteleden daarbij naar buiten en dat had alleen maar voordelen: de covid-19-pandemie was nog lange niet voorbij en de besmettingskans in de open lucht is nu eenmaal veel geringer als in een besloten ruimte. Tel daarbij de aanwezigheid van enkele nieuwe clubleden die aangaven hoe ze hun eerste kennismaking met een regio-evenement als een warm bad hadden ervaren.De organisatie had voor deze gelegenheid een walking dinner besproken. Dat was in dit geval zó aangepast dat iedereen buiten op het terras op coronavrije afstand van elkaar kon plaatsnemen. In tegenstelling tot de term walking dinner waren er geen schalen met lekkernijen uitgestald om daar naar believen uit te scheppen, maar werd in een rustige opeenvolging een veelheid aan kleine hapjes rondgebracht door het restaurantpersoneel. Corona-safe; heel attent opgezet!

Te oordelen naar de reacties van de clubleden werd wel duidelijk dat we hier een meer dan geslaagde K&K beleefden. Elly en Henk: onze complimenten voor jullie organisatie en onze gelukwensen met het succes van deze middag!

Verslag: Frans Janssen
Foto's: Wietze BakkerBekijk alle vooraankondigingen op de kaart