Zomaar een andere koffie en klets …
 
Omdat ook de bestuursleden worden geacht onder de regio-indeling te vallen, is het dus niet te verwachten dat ook andere regio’s worden bezocht.
Toch hebben de bestuursleden Ria Janssen met haar man en Wietze Bakker en Elly graag de moeite genomen om eens een bezoek te brengen aan een koffie en klets bijeenkomst in Bussloo op 10 april 2016 van de regio Noord-Oost.

Een mooie voorjaarsdag wat er toe heeft geleid dat de bijeenkomst op een bovenzaal al gauw werd verplaatst naar een zonnig buitenterras.
Wat goed om dan te voelen dat ook hier de sfeer vriendschappelijk is en uitnodigt tot een gezellige babbel (lees: klets).
Het was een behoorlijke reis, maar het gevoel achteraf liet ons dat snel vergeten.
Bijgaande foto’s geven onze indrukken weer.
 

 
Het is goed voor alle leden om misschien ook eens een uitwisselingsbezoek af te leggen.
De data van deze bijeenkomsten staan vermeld in het clubboekje van De Mascotte en op de website.

Wij bedanken graag onze vrienden in Noord-Oost voor hun “gastvrijheid”.
 
Ria en Wietze

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart