Koffie & Klets regio Zuid-Oost De Mascotte op 16 november 2014 in Waalre

 
 
Op 16 november 2014 stond de laatste Koffie & Klets bijeenkomst van 2014 voor de leden van de regio Zuid-Oost van De Mascotte gepland.
De dag begint mistig en regenachtig en alleen de mist verdwijnt in de loop van de dag. De meeste aanwezigen komen dan ook met hun “gewone” auto naar Restaurant De Leemer Hoef in Waalre, bij Eindhoven.Om 12 uur komen de leden van de regiocommissie bij elkaar om nog enkele afspraken te maken en tussen één en twee uur druppelen de overige leden binnen.
 


Blijkbaar heeft het winterweer een aantal “slachtoffers” geëist, want op vrijdag en zaterdag voorafgaand en op de zondagmorgen zelf hebben wegens ziekte (en zelfs ziekenhuisopname) 10 leden moeten afmelden. Voor ons doen zijn we dus met een kleine groep van slechts 40 deelnemers in de aparte zaal van het uitgezochte restaurant.
 
 
De begroetingen zijn er echter niet minder hartelijk om en we zijn blij elkaar weer te ontmoeten. Door het vochtige weer en het geringe aantal clubauto’s wordt er weinig onder de motorkappen gekeken. Alleen de nieuwste aanwinst van Henk en Elizabeth Engelsman oogst alom bewondering en wordt uitbundig bevoeld en bezichtigd.
 


 
Bij het openingswoordje worden de zieken gememoreerd en er wordt geïnventariseerd wie
mee wil met de voor 2015 geplande meerdaagse rit naar de drielanden regio Noord-Frankrijk, België, Luxemburg. Er is een oproep voor leden die een muziekinstrument spelen en die een muzikale bijdrage willen leveren aan het jubileumfeest van 25 jaar De Mascotte in het weekend van 26-27 september 2015. Voor datzelfde jubileumfeest wordt verzocht om beeldmateriaal uit de 25-jarige geschiedenis van onze vereniging aan te leveren.
Inmiddels is de koffie met gebak alweer verorberd en zijn de andere dranken aan de beurt. Antoon Gaemers heeft enkele dagen daarvoor de 65-jarige leeftijd bereikt en wil zijn binnenkort te ontvangen AOW onmiddellijk verzilveren door alle aanwezigen een drankje aan te bieden.
 
 
Omdat Jos van Wijngaarde ook onlangs verjaarde en 60 jaar oud werd, is het tweede drankje voor zijn rekening.
 

 
Beiden worden uitbundig toegezongen.
Om half zes zijn de tafels in gereedheid gebracht voor het diner en ook dat is weer uitermate goed verzorgd.

Dat maakt de conversatie nog gemakkelijker en voor we het weten is het alweer tijd om te vertrekken. Bij het weggaan wordt waardering uitgesproken voor de prima ambiance en het goed verzorgde diner. Tegen half tien vertrekken de laatste leden en we kunnen terugkijken op een geslaagde afsluiting van de regionale clubbijeenkomsten in 2014.
 
 
 
Tekst: Rob van den Beld
Foto’s: Annemieke Dekkers en Marius Krijgsman
 

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart