Koffie & Klets inclusief barbecue, regio Zuid-Oost, Oisterwijk


Op zondag 26 mei 2013 is de jaarlijkse barbecue van regio Zuid-Oost van De Mascotte gehouden in Oisterwijk.
 
Als we naar het weer kijken, zouden we kunnen spreken van een Mid-Winter Barbecue. Als de leden van huis vertrekken, giet het bij sommigen nog zonder onderbrekingen. Bij de wat latere vertrekkers is het inmiddels droog geworden en alsnog wordt besloten om met de Rolls-Royce of Bentley te komen. Vanaf het tijdstip van aankomst is het droog. Een temperatuur van 12 graden Celsius doet echter vermoeden, dat we ergens in de winter gesitueerd zijn. Maar het geluk is met ons, de temperatuur stijgt in de loop van de dag een paar graden, en het blijft droog. Tegen het einde van de middag laat de zon zich zelfs even zien.
 


           
Inmiddels is wederom duidelijk dat de bezoekers van de regio Zuid-Oost bijeenkomsten zich niet door het weer laten afschrikken, want het is al snel ouderwets gezellig. Als eindtijd was gepland een uur of zeven, maar de laatste bezoekers vertrekken uiteindelijk pas omstreeks negen uur.

Bij de barbecue-plaats staat een aantal party-tenten en in noodgevallen kan van een grote tent gebruik gemaakt worden. Om de kou te ontwijken, maken diverse leden daar dankbaar gebruik van.Ook de workshop, later in de middag, wordt in de tent verzorgd.


 
Tussen één en twee uur druppelen de leden binnen en plaatsen hun auto’s in een voor ons gereserveerd weiland in de bossen van Oisterwijk. Door de afsluiting van de A-2 komen een achttal leden wat vertraagd binnen. De koffie met gebak wordt snel gevonden en er zijn als gebruikelijk weer de hartelijke begroetingen.
 
Iets na twee uur worden de aanwezigen officieel welkom geheten door de leden van de regio-commissie.

Enkele leden van aanpalende regio’s worden speciaal welkom geheten. Daarna wordt stil gestaan bij de overlijdens en begrafenissen die in de afgelopen week in twee gezinnen van zeer trouwe bezoekers van onze regio-bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Op kaarten geven de aanwezigen hun blijken van medeleven aan en die worden aan het einde van de bijeenkomst verzonden.
 
Onze auto’s trekken bewonderende blikken van de mensen die de kou hebben getrotseerd en de bossen van Oisterwijk bezoeken. Sommige passanten gaan zelfs snel terug naar huis om een foto-camera te halen, om al het tentoongestelde moois vast te leggen. Er gaat zelfs een motorkap open. 


Omstreeks drie uur start voor een achttal dames de workshop “servetten-toren” onder leiding van Gery Snijders. Zowel deelnemers als docente zijn zodanig enthousiast, dat verzocht wordt om een herhaling in de buurt van Kerst. Na overleg met de regio-commissie wordt besloten dat tijdens de laatste Koffie&Klets van 2013 op 10 november 2013 nogmaals een workshop wordt aangeboden.


 


Inmiddels heeft het personeel van de uitspanning waar we vertoeven een meters lange kolenbarbecue klaar gemaakt en tegen vijf uur wordt gestart met het bereiden van het vlees. De warmte van het vuur wordt als weldadig ervaren en steeds meer mensen komen om het vuur staan. Afgaande op de reacties van de aanwezigen was de kwaliteit van het vlees prima.


 
Vanaf acht uur vertrekken de aanwezigen, terwijl een aantal “die-hards” een plek uit de wind heeft gevonden onder de overkapping van het restaurant en nog een uurtje blijft “nabranden”. 
Tekst: Rob van den Beld
Foto’s: Rob van den Beld en Annemieke Dekkers

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart