Jaarlijks overleg met de regiobegeleiders te Ermelo


Ook dit jaar heeft het jaarlijks overleg dat alle regio's met het hoofdbestuur hebben, plaatsgevonden.
Ook dit keer werd afgestemd hoe het afgelopen Mascotte-evenementenjaar verlopen was en werden de plannen voor 2018 gepresenteerd. Net zoals vorig jaar vond de bijeenkomst in hotel De Heerlickheijd te Ermelo plaats, op 14 oktober.
Zoals gebruikelijk vindt u de regio-evenementen 2018 terug op de website hoofdpagina Evenementen onder 'Kalender'.Onderstaand treft u een opsomming aan van de regio's met hun begeleiders en adviseurs, voor de foto's kunt u de website raadplegen op de hoofdpagina Clubinformatie onder 'Regiobegeleiders'.

De Mascotte heeft in de persoon van Pieter Schemmekes een regiocoördinator als link vanuit het hoofdbestuur naar de diverse regio's.

De Mascotte kent momenteel de volgende regio's met hun begeleiders c.q. adviseurs:
-regio Midden: Lorentzo Baggerman (regiobegeleider), Pierre Bernaert (adviseur)
-regio Noord-West: Gerard Kruk (regiobegeleider), Ron Jochemsz (adviseur) en Pascal Peper (adviseur)
-regio Zuid-Oost: Marius Krijgsman (regiobegeleider), Rob van den Beld (adviseur) en René de Hoog (adviseur)
-regio Noord-Oost: Wobbo Hopman (regiobegeleider) 
-regio Oost: Roelof Gortemulder (regiobegeleider) en Gert Visser (adviseur)
-regio Zuid-West: Leo Stoffels (regiobegeleider).

Onderstaand treft u een korte foto-impressie aan van het overleg.


Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart