Jaarlijks overleg met de regiobegeleiders te Ermelo


Het is inmiddels een goede traditie geworden dat alle regio's met het hoofdbestuur éénmaal per jaar bij elkaar komen om af te stemmen hoe het afgelopen De Mascotte-evenementenjaar verlopen is en de plannen voor het komende jaar te bespreken. Uiteraard wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om eventuele nieuwe gezichten te kunnen begroeten.
Dit jaar vond de bijeenkomst in hotel De Heerlickheijd te Ermelo plaats, op 9 en 10 december.
De regio-evenementen 2017 vindt u terug in de activiteitenkalender.De regio Noord-Oost wordt opgesplitst, in verband met de grootte, in twee regio's: Noord-Oost en Oost.
Onderstaand treft u een opsomming aan van de regio's met hun begeleiders en adviseurs, voor de foto's kunt u de website raadplegen op de hoofdpagina Clubinformatie onder 'Regiobegeleiders'.

De Mascotte heeft in de persoon van Pieter Schemmekes een regiocoördinator als link vanuit het hoofdbestuur naar de diverse regio's.
De Mascotte kent momenteel de volgende regio's met hun begeleiders c.q. adviseurs:
-regio Midden: Lorentzo Baggerman (regiobegeleider), Pierre Bernaert (adviseur)
-regio Noord-West: Gerard Kruk (regiobegeleider), Ron Jochemsz (adviseur) en Pascal Peper (adviseur)
-regio Zuid-Oost: Marius Krijgsman (regiobegeleider), Rob van den Beld (adviseur) en René de Hoog (adviseur)
-regio Noord-Oost: Wobbo Hopman (regiobegeleider) 
-regio Oost: Roelof Gortemulder (regiobegeleider) en Gert Visser (adviseur)
-regio Zuid-West: Leo Stoffels (regiobegeleider).

Onderstaand treft u een korte foto-impressie aan van het overleg.


Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart