Algemene Ledenvergadering, Nunspeet

Ontvangst
Jarenlang vond de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in Volendam. Die traditie werd dit jaar doorbroken. De 284 personen die zich hadden aangekondigd, togen dit jaar naar Hotel Dennenhoeve in Nunspeet. Een lokatie waar De Mascotte al vaker is geweest, maar nog niet eerder voor de ALV.Zoals gebruikelijk werden alle genodigden ontvangen met koffie en gebak en zoals gebruikelijk was het alweer snel gezellig. Om 11.00 uur riep het bestuur de aanwezigen op zich naar de vergaderzaal te begeven om het formele deel van de dag, de ALV, bij te wonen. De zaal was maar net groot genoeg om de leden en genodigden te herbergen. En dat terwijl diverse partners, voor wie het verenigingsleven in vergaderjargon wat minder aanspreekt, in het restaurantgedeelte achterbleven. Terwijl clublid Sietse Haarsma de geluidskwaliteit onder controle poogde te krijgen, werden de aanwezigen door voorzitter Wouter Schuurmans van harte welkom geheten.

Achter de bestuurstafel zaten van links naar rechts Mariëlla Zoontjes, Ferdie van Eenennaam, Wouter Schuurmans, Jan A. Wagemaker, Ria Janssen-Hilhorst en Teun Prins. Achter de bestuurstafel ontbrak penningmeester Hans Loor die vanwege herniaproblemen verstek moest laten gaan.De vergadering begon met het memoreren van de vele leuke momenten en ook een minder leuk moment van 2010. Vervolgens bracht dhr Schuurmans de cameraman onder de aandacht, dhr Han Gerritsen, die ook de fraaie film van het jubileumfeest had gemaakt. Het bestuur heeft dhr Gerritsen verzocht ook van verdere clubmomenten opnames te maken. De secretaris overhandigde de webmaster de nu reeds opgestelde webfilm en verzocht hem deze op de website van de Mascotte te plaatsen. (zal binnenkort gebeuren).
Bij de ingekomen stukken werd aandacht besteed aan de clubshop. Dhr Alwin Scholten die de laatste 2 jaar de clubshop beheerde, had hierover met het bestuur contact gezocht. Gezamenlijk werd vastgesteld dat deze formule zo niet kon worden voortgezet. Inmiddels is met Erik Wagemaker overeengekomen dat hij op commerciële basis een clubshop gaat beheren onder de voorwaarden dat alleen aan leden mag worden verkocht, de verkoop met reële marges plaatsvindt en de inventaris van de huidige clubshop wordt overgenomen. Het bestuur dankte dhr Alwin Scholten voor de bewezen diensten en wenste dhr Erik Wagemaker veel succes met de clubshop.

Bij het verslag van de kascommissie werd het woord gevoerd door dhr Willem Grit.Bij de bestuursverkiezing werd het voorzitterschap van dhr Wouter Schuurmans met volle instemming verlengd en werd dhr Bennie Wisselink verkozen tot bestuurslid. Vervolgens werd dhr Gerard Gaanderse naar voren verzocht om verkozen te worden tot Lid van verdienste. Deze erkenning werd hem aangeboden vanwege zijn langdurige en tijdrovende inzet achter de schermen van het clubblad.Om de ereleden en leden van verdienste tussen de 594 leden te kunnen herkennen, is een speldje ontworpen dat door het bestuur ook werd uitgereikt aan de aanwezige ereleden Jan A. Wagemaker (links op de foto) en Marinus Rijkers.Aan het eind van de vergadering vond net als in voorgaande jaren de prijsuitreiking plaats van de kerstprijsvraag. Samensteller Marinus Rijkers kreeg de microfoon om drie fraaie prijzen te overhandigen aan de winnaars. De derde prijs ging naar Hans Porrio (niet aanwezig) die op een later moment een afbeelding van zijn Bentley op 2 placemats zal ontvangen, de tweede prijs naar Antoon Gaemers die een afbeelding van zijn Bentley op twee kussens in ontvangst mocht nemen. En net als vorig jaar werd dhr Ben Houpst naar voren gevraagd om de eerste prijs in ontvangst te nemen, een afbeelding van zijn Bentley op een dienblad en op een fraaie verpakking chocolaadjes (foto).Na de vergadering zocht iedereen het restaurantgedeelte weer op waar op twee plaatsen een fantastisch buffet was opgebouwd. Traditioneel is inmiddels de nieuwjaarsspeech die aan het buffet voorafgaat en die ook dit jaar weer met allerlei vormen van hilariteit, moraliteit en humor door de voorzitter werd uitgesproken.In de wellicht net iets te krap bemeten restaurantzalen waren voor de liefhebbers een keur aan uitstallingen opgebouwd. Er werden sierraden aangeboden, herenkleding, olie en smeermiddelen, clubshopartikelen en zoals langzamerhand gebruikelijk voor de dames hoedjes en kleurrijke kledingstukken.

Niet alleen kon er binnen heerlijk worden gegeten, uitgebreid geshopt en gezellig worden bijgepraat, buiten stond ook het buitengewoon fraaie wagenpark van de leden voor bezichtiging uitgestald. Menigeen schepte even een luchtje en nam de gelegenheid waar om de voertuigen te bewonderen.En natuurlijk werd allerlei technische en minder technische kennis met elkaar gedeeld.Onderwijl deden de bijna 300 aanwezigen zich te goed aan heerlijke gerechten. De dames zochten elkaar soms op, de heren zochten elkaar soms op. Vele mensen kennen elkaar in de loop der jaren en hebben tijd tekort om alle wetenswaardigheden van de afgelopen wintermaanden met elkaar te delen.

De fantastische en relaxte ambiance werd versterkt door clublid Roel Zaadnoordijk (op de foto de fluitist) en zijn muzikanten. Ook zijn zoon speelde de sterren van de hemel op een bijzondere viool, die rond 1860 moet zijn gebouwd door een voorvader van Jan A. Wagemaker. En ook clublid Sietse Haarsma begeleidde Roel enkele nummers op het keyboard (niet op de foto).En alsof dat nog niet genoeg was, was ook table magicien Lodewijk de Widt weer aanwezig die tijdens het Jubileumweekend al erg veel indruk op de leden had weten te maken. Zijn kunsten zijn ongelooflijk, eigenlijk onbestaanbaar.

De ALV van 2011 was weer een feest, een gebeurtenis om bij te schrijven op de lijst van successen. Als dit een voorteken is voor 2011, dan gaat het helemaal goedkomen dit jaar.


Tekst en foto's: Marinus Rijkers

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart