Algemene Ledenvergadering, Garderen

Van deze bijeenkomst is een filmreportage gemaakt door DailyChannelTV. Klik hier om deze te bekijken of klikt u op één van de foto's.
De film duurt 23 minuten en 44 seconden. Vergeet niet uw geluidsboxen aan te zetten!

Menig clublid arriveerde al de dag tevoren en nam deel aan het zaterdagprogramma.
Op zondag 27 januari werd iedereen weer ontvangen met de gebruikelijke koffie met versnapering.Daarna ving de vergadering aan. Een beeldverslag van DailyChannelTV ziet u bovenaan deze pagina.Achter de bestuurstafel ziet u van links naar rechts Ria Janssen-Hilhorst, Bennie Wisselink, Wouter Schuurmans,
Jan A. Wagemaker, Teun Prins en Mariëlla Zoontjes:Jan A. Wagemaker nam afscheid als secretaris van de vereniging en werd vanweg zijn uitzonderlijk grote verdiensten voor de vereniging benoemd tot ere-voorzitter.Vast onderdeel van de vergadering is de prijsuitreiking geworden van de Kerstpuzzel. Marinus Rijkers overhandigt de eerste prijs (een fles kwaliteits-champagne met een etiket met de auto van de winnaar) aan Dave Vlam (rechts).Na afloop van de vergadering begaven de leden zich en masse naar de stands.


Voorafgaand aan de gebruikelijke vorstelijke maaltijd sprak de voorzitter zijn nieuwjaarswens uit en bracht hij met de aanwezigen een toast uit op het nieuwe jaar.'s Middags werd voor de tweede maal in de geschiedenis van De Mascotte een veiling gehouden. Dit maal kwam de opbrengst ten goede aan het oogziekenhuis in Nepal waar clublid Jo Janssen zich al lange tijd op een bijzondere manier voor inspant. Camille Zaadnoordijk zorgde voor het presenteren van de veilingstukken aan de aanwezigen in het publiek.Tekst:  Marinus Rijkers
Foto's: Wietze Bakker, Annemieke Dekkers, Marinus Rijkers
Film:    Roel Zaadnoordijk (DailyChannelTV).
 

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart