ALV 2020: De Mascotte blijft toekomstbestendig

 
Op 26 januari werd in Apeldoorn de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden in De Cantharel. Zoals in de voorgaande jaren werden er ook ditmaal de nodige stappen gezet om de vereniging in de toekomst levendig en bij de tijd te houden.
 
Al op de zaterdag voorafgaand aan de ALV stroomden tientallen leden het hotel binnen om alvast met de overige clubleden een gemoedelijke middag en avond te beleven. Dit jaar was er een bezoek aan het nabijgelegen Kröller-Müller Museum georganiseerd. Het Kröller-Müller heeft naast de uitgebreide schilderijencollectie ook een fraaie, royale beeldentuin, waarmee een bezoek aan dit museum gauw een hele middag in beslag zal nemen. Begrijpelijk dat de meeste Mascotteleden drie tot vier uur daar bleven, tot het onvermijdelijke moment van kunstverzadiging.
 
Op zondagmorgen stroomde het auditorium van De Cantharel gauw vol met ruim 200 leden en aanhang. Er was dan ook nog wel het een en ander te bespreken: de bestuurswisselingen, de ledenenquête, het vernieuwde clublogo, de financiële situatie, de techniekboekjes en benoemingen van ereleden.
 
De vergadering ging akkoord met de bestuursbenoemingen van Duco Franken, Jan Jeurissen, Alfred Steenwinkel en Jan-Pieter Drost. Deze laatste aanvaardde de functie van tweede voorzitter met het vooruitzicht de voorzittershamer over te nemen als Wouter Schuurmans terugtreedt.
 
Mariëlla Burgmeijer gaf haar bestuurslidmaatschap op en zij werd uitgebreid bedankt voor haar inzet voor De Mascotte. Het is heel jammer dat zij niet meer in staat is gebleken de bestuurstaken te volvoeren en de vergadering wenste haar alle goeds voor de komende tijd.
 
Penningmeester Wietze Bakker presenteerde uitgebreid de financiële stand van de vereniging. Uit deze uiterst minutieuze boekhouding kwam ook dit jaar weer naar voren dat de vereniging een gezonde financiële basis heeft en bestand is tegen onverwachte tegenvallers.
 
Hoewel bekend was dat een overgroot deel van de leden erg tevreden is over de club was de enquête méér dan een bevestiging hiervan. Alleen al het gegeven dat bijna 45 % van de leden de enquête had ingevuld (een normale score bij dit soort vragenlijsten is ± 11 %) illustreert de betrokkenheid bij De Mascotte. Vrijwel alle onderdelen scoorden goed tot zeer goed en zelfs de onderdelen die geen 8 of 9 haalden, bleken nog ruim voldoende aan de verwachtingen te voldoen. 
 
De toelichting betreffende het ontstaan van het nieuwe clublogo (uitgebreid beschreven in clubboekje 2020-1) veroorzaakte enige reuring. De maatregelen die waren genomen om merkenrechtschendingen te voorkomen vielen niet bij iedereen in goede aarde. Gelukkig konden enkele aanwezigen die zelf met merkenrechten te doen hadden, toelichten dat kwesties op dit gebied geen pardon meer kennen; de rechthebbenden sturen onmiddellijk een fikse rekening. Zelfs het natekenen van het logo op een auto van een clublid wordt juridisch niet meer geaccepteerd.
 
Er waren vier zgn. dummy’s beschikbaar van deel 1 van de technische-boekjesserie van Rob Wilde. Deze konden tijdens de vergadering ingezien worden, wat niet geheel onverwacht leidde tot enkele nieuwe inschrijvingen. Inmiddels wordt er weer hard gewerkt aan deel 2. Zelfs de drukker van deze technische boekjes maakte ons deelgenoot van zijn bijzondere waardering voor dit standaardwerk!
De vergadering benoemde vervolgens op voordracht van het bestuur drie personen tot erelid van de vereniging: Wietze Bakker, die al acht jaar lang op zeer nauwkeurige en gewetensvolle wijze de financiën van de club beheert, Teun Prins, die bij alle landelijke bijeenkomsten een betrouwbare steunpilaar voor de organisatie is en  Ria Janssen-Hilhorst, vice-voorzitter, initiatiefnemer en uitvoerder van vrijwel alle landelijke evenementen en buitenlandreizen.
Zo kon de vergadering in een feestelijke stemming worden afgesloten. De leden lieten hun tevredenheid nadrukkelijk blijken, het bestuur kon terugzien op een succesvol jaar, en de piketpaaltjes voor de toekomst zijn weer geplaatst. 
In de dinerzaal van het hotel, die geheel voor De Mascotte was vrijgehouden, werden de aanwezigen getrakteerd op een optreden van Leipe Leo, die eerst als Charley Chaplin en daarna als Haagse verkoper van nepmerkhorloges, de lachers snel op zijn hand wist te krijgen.
Het uitgebreide dinerbuffet in De Cantharel werd royaal eer aangedaan; het is duidelijk dat dit hotel er alles aan gelegen is om de Mascotte-ALV gesmeerd te laten verlopen. Het feit dat de eigenaar van dit hotel ook zelf lid is van De Mascotte, zal daar zeker mede debet aan zijn!
 

Verslag: Frans Janssen
Foto’s: Annemieke DekkersBekijk alle vooraankondigingen op de kaart