De algemene ledenvergadering van 29 januari 2023Zaterdagmiddag kwam een aantal leden al naar De Cantharel in Ugchelen. Voor de zesde keer zou daar op zondag de ALV worden gehouden.
De leden werden ontvangen met koffie / thee en een stuk appelgebak. Zo ontstond er al snel een gezellig sfeertje.  

Enkele bestuursleden gingen naar het auditorium om de zaal in te richten, zodat de zondag zonder hindernissen zou verlopen. Stond de computer klaar? Deden de microfoons het? Stonden er genoeg stoelen op het podium? Staat de ontvangsttafel op de juiste plek? Enz. Dat waren allemaal dingen, die wel afgesproken waren maar die je even wilt controleren.
Zondagmorgen rond 10 uur kwamen er 97 leden met of zonder partner aan de ontvangsttafel een welkomstenvelop in ontvangst nemen. In totaal waren er 170 gasten. In de envelop zat een agenda voor de vergadering, een hologramstickertje en enkele muntjes. Dat nieuwe stickertje kreeg men omdat de andere sticker te dik was afgeleverd. Dat gaf problemen om het in je portemonnee te stoppen.
De vergadering begon om precies elf uur.
Het bestuur deed verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. De secretaris vertelde over het verschil in versturen van uitnodigingen met tien jaar geleden en nu. De penningmeester deed verslag van hoe we ervoor staan met de financiën. De landelijke en regionale evenementen werden verhaald. De PR-man vertelde over zijn activiteiten. Ook de Vertrouwenspersoon kon verslag doen van wat er van een vertrouwenspersoon verwacht mag worden. Voor de laatste keer had Marinus Rijkers de Kerstpuzzel gemaakt. Van alle inzenders van de Kerstpuzzel waren er zes foutloos. De winnaars mochten een prijsje van de tafel kiezen, in volgorde van binnenkomst van de goede oplossing. De voorzitter bedankte Marinus voor zijn jarenlange inzet en hij ontving een plaid met daarop een scrabblebord. Dan kon Marinus zelf puzzelen wat er op zou staan.De bestuursverkiezing nam wel wat tijd in beslag. Een voor een stelde de voorzitter de personen voor, die hadden aangegeven om deel te willen nemen in het bestuur. Ze werden met applaus begroet. In de Statuten staat dat het bestuur bestaat uit drie tot zeven leden. Omdat er nu acht personen in het bestuur zitting nemen, vroeg de voorzitter toestemming aan de vergadering hiervoor. De vergadering stemde met grote meerderheid in.
Van drie bestuursleden werd afscheid genomen: Jan Jeurissen van de evenementencommissie, van penningmeester Wietze Bakker en secretaris Ria Janssen-Hilhorst. Ook Gert Visser (regio Noordoost) nam afscheid, hij werd bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de regio. Ze ontvingen allen een mooi cadeau.

Aan het eind van de vergadering werden er vragen gesteld ter verduidelijking van de financiën, de clubshop, bezoek brengen aan beurzen, enz. Ook was er een schriftelijke vraag gesteld om de locatie te veranderen. Het bestuur zal op zoek gaan naar een passende locatie, maar geeft nu al aan dat het moeilijk zal zijn om iets soortgelijks te vinden.
Na de vergadering toostten we op een goed Mascottejaar. Iedereen bleef lang van het voortreffelijke buffet genieten en van de gezelligheid met elkaar. Tijdens het buffet kwamen er juist weer veel opmerkingen om op deze locatie te blijven.
U kunt over de ALV lezen in het komende clubboekje van De Mascotte. 

Verslag: Ria Janssen
Foto's: Frans Janssen, Annemieke Dekkers.

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart