De Algemene LedenVergadering 2018 in Apeldoorn

 
De ALV van 28 januari 2018 was een vergadering van veranderingen en aanpassingen:
 
Een andere locatie
Veel leden zullen zich nog de dramatische toestanden herinneren die zich voordeden toen wij voor de eerste maal onze ALV hielden in de Heerlickheijd van Ermelo (januari 2011). Maar in de jaren daarna is dit hotel steeds een prima locatie voor onze ALV geweest.
Niettemin werd de vraag steeds luider om ook eens te kijken naar een alternatieve locatie met een goede vergaderzaal, goede geluids-en beeldvoorzieningen, een goede dinerzaal, goede overnachtingsmogelijkheden en voldoende parkeerruimte. En dat alles dan ook nog voor een acceptabele prijs. Dat bracht ons naar de Cantharel in Apeldoorn.
En jawel: net als in Ermelo moesten ook hier na deze eerste keer een aantal plooien worden gladgestreken. Bijvoorbeeld: eerst werd het groepsdiner in het romantische Huisje James toegezegd en later onverwacht afgeblazen. Het is gelukkig wel te verwachten dat de onregelmatigheden van dit jaar geen herhaling zullen beleven. In elk geval is voor de ALV 2019 het Huisje James voor De Mascotte al vastgelegd!
De vergaderzaal was een verademing: een perfecte geluidsinstallatie met een headset voor de voorzitter, ruime en comfortabele stoelen in theateropstelling, een podium voor het bestuur, grote videoschermen, het was er allemaal. Ook de keuken van de Cantharel kwam aan de verwachtingen van bijna alle deelnemers royaal tegemoet en dit alles voor een bedrag dat enkele duizenden euro’s lager ligt dan dat van weleer.
 
De Vergadering
De grote zaal van de Cantharel leek met 199 leden en hun partners maar half gevuld, ook al was dit aantal aanwezigen nauwelijks minder dan in het voorgaande jaar. De verschillende agendapunten werden zo vlot mogelijk afgewerkt, maar door de ingevoegde vragenrondjes werd het toch een vrij stroperig geheel. Ook werd de vergadering al met al wat rommelig doordat er onduidelijkheid bestond over de feitelijke leiding van de ALV. Gelukkig besefte het clubbestuur dat hier een fout gemaakt was die een volgende keer niet meer gemaakt zal worden.
Een aantal clubleden had voorgesteld om de benaming Koffie & Klets te vervangen door een wat meer eigentijdse naam. De clubleden brachten hiervoor 58 suggesties in, samen met de oorspronkelijke naam dus een totaal van 59 keuzes. Via een stickerparade konden alle leden hun voorkeur uitspreken. De oorspronkelijke naam Koffie & Klets werd hierbij de onomstotelijke winnaar.

Ad van der Kwast deed verslag van de bevindingen van de kascommissie; de vergadering verleende zonder tegenspraak décharge aan de penningmeester, die ook dit jaar weer uiterst minutieus de verenigingsgelden had beheerd en een prima sluitende jaarafrekening kon tonen. Als opvolger van Ad bood Antoon Gaemers zich aan als lid van de kascommissie.
Tijdens de vergadering werd Wouter Schuurmans vanwege zijn verdiensten als clubvoorzitter tot erelid benoemd. In haar toespraak sprak Ria Janssen-Hilhorst haar bewondering uit voor de wijze waarop Wouter de vereniging heeft omgevormd van een ruziënde groep tot een positieve club van gelijkgestemden. Ook de beperkte schade als gevolg van de economische tegenwind in 2008 werd aan zijn inspanningen toegeschreven. Ria bood een zeer persoonlijk geschenk aan: wetend dat Wouter thuis graag op klompen loopt kreeg hij een paar klompen in Mascottekleuren met het Mascottelogo.
Aan Teun Prins en Frans Janssen werd het lidmaatschap van verdienste toegekend. Teun is al vele jaren als bestuurslid en organisator van evenementen een belangrijke pijler onder de clubactiviteiten. Frans heeft de afgelopen jaren de opmaak van het clubboekje verzorgd, waarmee een bedrag van om en nabij de € 100.000,- werd bespaard. Wietze Bakker had voor de onderscheidenen een mooie fotoreportage samengesteld die hij toelichtte in een sympathieke en humoristische toespraak.Nadat British CARS & Lifestyle in 2017 een beetje was tegengevallen werd besloten om naar alternatieven te gaan kijken. Het ziet er naar uit dat we aanwezig zullen zijn op het Concours d’ Élégance Paleis het Loo in Apeldoorn. Ook deelname aan goede-doelenacties werd uitgebreid: naast het sponsor-golftoernooi in Afferden proberen we ook zaken als Kika en Make a Wish te ondersteunen door onze aanwezigheid en inzet.
Gedurende de laatste anderhalf jaar is een werkgroep actief met de vernieuwing van de site, die nu vanaf vrijdag 18 februari online is geworden. Het formaat past zich voortaan automatisch aan aan het scherm waarop gekeken wordt, waarmee de Mascottesite toegankelijk is voor alle computers, laptops, tablets en telefoons. Er is ruimte gecreëerd voor de clubshop, de ladies’ pages, filmpjes van clubevenementen, de sociale media enzovoort. Clubleden kunnen hun zelfgemaakte You-Tubefilms aanbieden en deze worden dan aan de site gekoppeld. Een en ander wordt verzorgd door Mark Vernooij, een van de medewerkers van de denktank. Ook deed de website-werkgroep twee voorstellen om het formaat van het clubboekje opvallender te maken. Afgesproken is om de formaten vóór de ALV 2019 aan de leden bekend te maken, waarna een besluit genomen kan worden voor het huidige formaat of voor een van de twee uitgewerkte initiatieven.
De Mascotte heeft al bijna vijftien jaar geen aanpassing van de contributie hoeven door te voeren dankzij bezuinigingen, geringere reserveringen en vermindering van externe uitbesteding van taken. Nu is verdere bezuiniging onverantwoord, waardoor het bestuur voorstelt om de contributie voor 2019 op €140,- te stellen. Het voorstel werd zonder veel tegenstand aangenomen.
Voor dit jaar had Marinus Rijkers een speurpuzzel samengesteld, waarin tientallen termen uit de merkhistorie moesten worden opgezocht, waarna er een nieuwjaarswens zou overblijven. De deelname was daarmee veel groter en meer divers dan in jaren het geval is geweest. De winnaars van deze puzzel werden door loting tijdens de ALV bepaald, wat het nadeel had dat er geen prijzen met een persoonlijk tintje konden worden uitgereikt. De prijzen werden gewonnen door Bernadette Derksen, Frans van Winden en Wietze Bakker.
De voorzitter stelde voor om een jeugdlidmaatschap in te stellen, waarvoor niet meer dan een symbolische contributie geheven zal worden. Gezien de vele haken en ogen die aan dit voorstel kleven, werd het idee nog even geparkeerd tot de volgende ALV. Het voorstel om ook bedrijven als lid van de Mascotte op te nemen werd doorgestuurd naar de Adviesraad, die hierover zijn voorkeur zal uitspreken.Na afloop van de vergadering was iedereen hartelijk welkom bij het diner, uitgeserveerd als life & cookingbuffet. Het oude adagium dat al tientallen jaren door Jan Wagemaker wordt uitgedragen (“Het hoeft niet weinig te zijn, als het maar lekker is”) deed hier weer volop opgang. Er was een royale keuze die ook constant aangevuld werd. Een lekker muziekgroepje begeleidde het diner, maar de enthousiaste conversaties maakten de muziek moeilijk hoorbaar.


 
Zo werden op de ALV 2018 veel koerswijzigingen in gang gezet die nog wel de nodige correcties zullen doormaken, maar de belangrijkste piketpaaltjes zijn gezet. Zowel op het gebied van de hotelaccommodatie als van de leiding van de vergadering zal er nog een en ander geëvalueerd moeten worden om de ALV net zo soepel en vlot te laten verlopen als in het verleden het geval was. Gezien de positieve instelling van alle betrokkenen is een gezond optimisme hier zeker op zijn plaats.

 
Verslag: Frans Janssen
Foto’s: Annemieke Dekkers en Frans Janssen.

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart