Algemene ledenvergadering op 29 januari 2017


Ook dit jaar werd de Algemene Ledenvergadering georganiseerd in hotel De Heerlickheijd van Ermelo. Op de dag vóór de ALV was al een groep van ruim 70 clubleden met hun aanhang in het hotel aangekomen om een gezamenlijk diner en een gezellige avond te beleven.
Op de zondag, de feitelijke dag van de ALV, telden we 219 aanwezigen. Hoewel dit (nèt) geen bezoekersrecord is, is het toch wel heel bijzonder om een dergelijk groot aantal leden te mogen begroeten op de ALV. Ledenvergaderingen hebben sowieso al niet de reputatie spannende en levendige gebeurtenissen te zijn, maar voor De Mascotte gelden de gewone tradities nu eenmaal niet.

Het was een verademing te zien dat Wouter Schuurmans de voorzittershamer weer kon oppakken en meer nog, dat hij de vergadering zonder problemen tot een goed einde wist te brengen. De sfeer op een vergadering onder Wouters leiding is altijd positief en oplossingsgericht. Geen wonder dat het alweer vele jaren geleden is dat de ALV tot grote verbale fricties leidde.
Alle bestuursleden konden verslag doen van hun activiteiten in het voorafgaande jaar. Alleen Mariëlla Zoontjes moest wegens persoonlijke omstandigheden afhaken. Dat was zonder meer jammer, want nu Mariëlla weer haar taak als mede-organisator van de evenementen had opgepakt, moest zij juist op dit moment even afhaken.

De Mascotte kan terugzien op 2016 als één der meest succesvolle jaren uit zijn geschiedenis. Alle evenementen passeerden de revue: daar was onze prachtige presentatie op de beurs InterClassics Maastricht in het MECC in januari, daar was onze prachtige stand op British CARS & Lifestyle, waar we zomaar de eerste prijs voor de beste stand in de wacht sleepten. Daar was die prachtige voorjaarsrit vanuit Boxtel naar de Kapellerput in Heeze (met maar één stoplicht op de hele route!), daar was die ongelooflijke picknick voor Paleis Soestdijk, daar was de prachtige najaarsrit. Steeds waren de weersomstandigheden zo gunstig dat je je soms afvraagt of de evenementen misschien onder de speciale voorkeursbeschutting van de weergoden vallen.
Ook de regionale evenementen zitten goed in de lift. Viel vorig jaar de regio Midden een beetje stil, dit jaar is er nieuw elan opgestaan en dat ziet er voor deze regio zeer veelbelovend uit. Regio Midden heeft voor dit jaar nog vier evenementen op de rol staan!
De enorme grootte van de regio Noord (enorm groot, naar Nederlandse begrippen dan) heeft ertoe geleid dat deze regio opgesplitst werd in een regio Oost en een regio Noord. Deze wijziging werd zonder tegenvoorstellen aangenomen en dus ingevoerd.
De financiële toestand van de vereniging kan zonder meer gezond worden genoemd. Natuurlijk is dat mede te danken aan de uiterst nauwkeurige wijze waarop Wietze Bakker de financiën beheert en de heldere wijze waarop hij zijn cijfers presenteerde en verantwoordde. Zo weet hij steeds financiële ruimte te creëren voor het volgende lustrumfeest in 2020.
Marinus Rijkers presenteerde de uitslag van de kerstpuzzel. Dit jaar deed ook een der bestuursleden mee en die viel prompt in de prijzen. Niet in de hoofdprijs natuurlijk, die gaat al sinds jaar en dag naar Ben Houpst. Overige prijzen werden gewonnen door Bernard Zaegel en Ria Janssen-Hilhorst.Teun Prins deed goed verslag van de landelijke evenementen waaraan hij zijn bijdrage had geleverd, en in feite zijn ze dat gewoon allemaal. Het is opvallend hoeveel activiteiten er binnen de vereniging worden opgezet en, ere wie ere toekomt, hoeveel Teun daaraan bijdraagt.
De vergadering werd afgesloten met een dankwoord van de voorzitter aan de medewerkers aan het clubboekje. Sinds dit clubboekje binnen de vereniging wordt gerealiseerd zonder dat daar professionals voor hoeven te worden ingehuurd, heeft De Mascotte al ruim € 100.000 op de boekjeskosten bespaard. En dat horen de leden nu eenmaal graag!
Dan volgde de traditionele toast met nieuwjaarsbubbels, waarna het grote gezelschap naar de naastliggende zaal werd geleid. Daar werd een voorstelling verzorgd door de bekende Zandkunstenaar Gert van der Vijver. Dit was een verrassing voor de hele zaal; tijdens zijn opbouw van zandtekeningen was het dan ook muisstil. Krijg dat maar eens voor elkaar: ruim tweehonderd mensen in feeststemming en er is geen storend geluidje te horen.Daarna werd de ALV afgesloten met een uitgebreid dinerbuffet van een kwaliteit zoals we die de laatste jaren gewend zijn geraakt van de Heerlickheijd.

De Mascotte kan opnieuw terugzien op een zeer geslaagde ALV-dag (ALV-weekend?). Het moet een genoegen zijn deel te mogen uitmaken van zo’n warme en betrokken vereniging. En dat is dit weekend wel weer heel duidelijk geworden.


 

Tekst: Frans Janssen
Foto’s: Annemieke Dekkers, Frans Janssen en Sylvia Krijgsman

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart