Algemene Ledenvergadering, Volendam

 

(Voor een beeld van de parkeerplaats van de ALV, klik HIER.)

Ontvangst
Opnieuw streek de vereniging De Mascotte neer in Volendam om met een massale opkomst een magnifieke Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Alle ingrediënten waren weer aanwezig. Veel gezellige mensen, fantastische auto's, een sfeervolle ambiance, de heerlijkste gerechten. Vele leden heb ik horen zeggen dat het weer een fantastische bijeenkomst was.

Zoals gebruikelijk werden de leden ontvangen met een kopje koffie en een heerlijk gebakje. Er ontstond meteen een gemoedelijke sfeer.De leden verzamelden zich rond 11.00 uur in de inmiddels bekende vergaderzaal om de formaliteiten door te nemen die op de ALV gewoonlijk aan de orde komen. De evenementen van 2008 passeerden de revue, de secretariële zaken zoals de mutaties in het ledenaantal, de financiële zaken en de daarmee samenhangende voorraad van de clubwinkel, en dat soort onderwerpen.Achter de bestuurstafel zaten van links naar rechts Ferdie van Eenennaam, Mariëlla Zoontjes, penningmeester Hans Loor, voorzitter Wouter Schuurmans, secretaris Jan A. Wagemaker (aan het woord), Teun Prins en Nico Meihuizen (foto boven).
De opkomst was zoals gebruikelijk erg groot (foto beneden).Regelmatig werd het gehoor uitgenodigd over diverse onderwerpen te stemmen. Alle voorstellen werden met overweldigende meerderheid aangenomen. Het stemmen verhoogde de stemming...Voor de kascommissie en de opvolging van hun adviezen werd wat extra tijd uitgetrokken. Voor de microfoon Wietze Bakker, voorzitter van de kascommissie.
Benoemingen
Het bestuur heeft twee leden voorgesteld voor benoeming tot erelid en twee leden voor benoeming tot lid van verdienste. Alle voorstellen werden met veel enthousiasme ontvangen en alle benoemingen zijn geëffectueerd. Tot erelid werden benoemd Hans Porrio en Marinus Rijkers.
Hans (inzet) kon vanwege zijn verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn. Het bestuur zal buiten de vergadering met hem in contact treden.
Marinus ziet u rechts op de foto (hieronder) als hij van de voorzitter, Wouter Schuurmans, de bijbehorende oorkonde en het lifetime membership in ontvangst neemt.Als eerste werd tot lid van verdienste benoemd Rob Wilde. Rob was aangenaam verrast door de benoeming.Vervolgens werd Roel Zaadnoordijk naar voren gevraagd omdat ook hij met volle ondersteuning van de aanwezigen werd benoemd tot lid van verdienste.Aan het eind van de vergadering werden de prijswinnaars van de kerstprijsvraag bekend gemaakt. De hoofdprijs, een bijzonder fraai notenhouten schilderij met de Silver Ghost, was gewonnen door Boudewijn Daanen, die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. De tweede prijs, een Bentley beer, werd uitgereikt aan Willem Grit (rechts op de foto).Aan het eind van de vergadering werd gepolst wat de leden vonden van een ontwerp voor een clubcolbert. Aftredend bestuurslid Nico Meihuizen werd ingezet als model en de voorzitter sprak de aanwezigen toe als volleerd verkoper.
Diner
Zoals gebruikelijk op de ALV werd na afloop van de vergadering een nieuwjaarsdronk uitgebracht, voorafgegaan door enkele luchtige en moraliserend opmerkingen van de voorzitter...Vervolgens kon iedereen deelnemen aan een voortreffelijk buffet, met zorg en toewijding geserveerd door Hotel Spaander uit Volendam.

Tijdens het diner was er ook gelegenheid om een bezoek te brengen aan de diverse stands die in de zalen waren ingericht. De volgende exposanten hadden zich over de zalen verspreid:
- Clublid de heer Beijnens met RR & B sieraden
- Clublid Jan Pleyte met horloges
- Clublid Erik Wagemaker met automobilia
- Brabo Rolls & Bentley parts
- LaRe met TSL olie
- Fa. Maija met Aziatische import van o.a. exclusief gesneden zeepjes
- MNH met o.a. polo's met club embleem
- Andrimex BV, kleermaker met clubjasje
De vorige dag
Vele leden waren al op de zaterdag voorafgaand naar Volendam afgereisd en woonden het zaterdagprogramma bij. Dat bestond uit een bezoek aan het pittoreske dorp Marken waar een interessante rondleiding werd verzorgd. Ook op de zaterdag heerste er al een uiterst relaxte sfeer...


Parkeerplaats
Zoals altijd bij een bijeenkomst van De Mascotte was het ook op de parkeerplaats weer een lust voor het oog. Mede dankzij het goede weer kwamen vele clubleden met hun Rolls-Royce of Bentley naar Volendam, ook al waren de wegen nog niet vrij van pekelresten. De vele fraaie voitures vervolmaakten deze heerlijke clubdag. Voor een rondrit over de parkeerplaats van de ALV, klik HIER.

Foto's: Frans Janssen, Bim Schuurmans, Marinus Rijkers

 

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart