Advertentie opgeven

Leden van De Mascotte kunnen gratis adverteren in deze rubriek om hun Rolls-Royce, Bentley of automobilia over deze merken aan te bieden. De rubriek is niet bedoeld voor zakelijke advertenties!
DISCLAIMER: de artikelen of voertuigen die in de advertenties op deze website worden aangeboden vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder. De Mascotte kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de staat van het aangebodene in de ledenadvertenties.

Advertenties van leden
Voor het plaatsen van ledenadvertenties op de website kunt u zich rechtstreeks wenden tot de contentbeheerder voor de advertenties Marius Krijgsman via het mailadres advertenties@demascotte.nl. Ledenadvertenties worden alleen in behandeling genomen als het lidnummer (wordt niet op de website gezet) en het chassisnummer (wordt wél in de advertentie opgenomen) worden vermeld.
Ledenadvertenties worden ook geplaatst in het clubboekje.
De advertentie wordt tweemaal geplaatst, waarna opnieuw een plaatsingsverzoek kan worden ingediend. De websiteadvertentie wordt na 12 maanden verwijderd.
Tip: stuur één of meer mooie foto's mee, dat zegt vaak meer dan lange teksten.Zakelijke advertenties
Voor het plaatsen van zakelijke advertenties kunt u contact opnemen met de penningmeester. Zijn gegevens treft u aan op de pagina Bestuur.

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart